Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

indygo
6472 cb51 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viatytek tytek
indygo
1054 8be7 500
Reposted fromprecelka precelka viaMaddoxx Maddoxx
indygo
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaBalladyna Balladyna
indygo
6920 0d16
na bank anoreksja.
indygo


Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viatwice twice
4447 8934 500
Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viapkz451 pkz451
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viaSoulwood Soulwood
indygo
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.

March 20 2017

indygo
indygo
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaRozaa Rozaa
indygo
7589 7efe
Reposted fromkjuik kjuik viapirania pirania
indygo
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana
indygo
9951 e0b0
Reposted fromkatsiu katsiu viaStenzer Stenzer
9312 ac9b
Reposted frommidnightfox midnightfox viagriber griber
indygo
1165 0a99
Reposted fromarthi arthi viatytek tytek
indygo
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaMaddoxx Maddoxx
3451 1036 500
Reposted fromerial erial viaMaddoxx Maddoxx
indygo

March 19 2017

2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viatytek tytek

March 10 2017

indygo
  Faceci mają pachnieć whiskey i otaczać się dymem z kubańskiego cygara. Piątkowe wieczory spędzać w kasynie i wozić się buick'iem riviera z 1972,  z którego wydobywałby się dźwięk gitary Hendrix'a.
Ma z dumą nosić najlepsze garnitury Boss'a, który połączony z trzydniowym zarostem sprawiłby, że wygląda na cynicznego chama, który nie wie co to savoir vivre.
Do tego bezczelny uśmieszek i błysk  w oku..
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl