Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

indygo
Reposted fromfungi fungi viamarkotna markotna
indygo
5841 693a
Berliner Bus
Reposted fromNeutrum Neutrum viaikari ikari
indygo
4435 0b14
Reposted fromDennkost Dennkost viafutureiscoming futureiscoming
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Reposted fromPoultron Poultron viablaxkseoul blaxkseoul
indygo
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05

February 15 2017

indygo
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viaEdgi Edgi
indygo
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie kochają się tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grzegorz Plebanek
Reposted frommhsa mhsa viavstane vstane

February 14 2017

indygo
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
indygo
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapchamtensyf pchamtensyf

July 08 2015

indygo
Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
— C.C. Hunter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholdmy holdmy
indygo
indygo
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viailovegreen ilovegreen
indygo
9354 d9be 500
Reposted fromkjuik kjuik viaimmuff immuff
indygo

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viagreens greens
indygo
indygo
1158 7402
indygo
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaMrB MrB
indygo
Reposted frommocalypse mocalypse viailovegreen ilovegreen
indygo
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
indygo
Co za paradoks: nigdy nie miałem mniej powodów do życia, a mimo to nigdy nie pragnąłem go bardziej.
— Jo Nesbø – Łowcy głów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl