Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

indygo
Ci, co odeszli, zaczynają za nami tęsknić, gdy zorientują się, że nie mogą nas zastąpić nikim innym
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaola4650 ola4650
indygo
Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego"
— Jarosław Grzędowicz - Księga Jesiennych Demonów
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober via100suns 100suns
indygo
7528 b6c7 500
Reposted fromoll oll viaretaliate retaliate
indygo
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
indygo
9245 3348
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
indygo
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaikari ikari
indygo
Nigdy nie chciałem pokochać kogoś tak, by nie móc znieść jego utraty. 
— Stało się
Reposted fromSalute Salute viaaks aks
indygo
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viamegustonanista megustonanista
indygo
indygo
Czytała Krystyna Czubówna. ;)
Reposted fromLuukka Luukka viamegustonanista megustonanista
indygo
Wielu chłopców będzie przynosić ci kwiaty, ale pewnego dnia spotkasz tego, który pozna twój ulubiony kwiat, twoją ulubioną piosenkę, twoje ulubione słodycze. Nawet jeśli będzie za biedny, żeby dać ci któreś z nich, to nie będzie miało znaczenia, bo poświęci czas, żeby poznać cię jak nikt inny. Tylko ten chłopiec zasłuży na twoje serce.
— Leigh Bardugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBalladyna Balladyna

December 06 2016

indygo
indygo
Człowiek miewa w życiu wiele okazji, ale szansa pojawia się tylko raz. Można ją mieć i zmarnować. Sęk jednak w tym, że można jej także nie dostrzec.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viaStayifyoulove Stayifyoulove
indygo
2102 de97
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
indygo
Zbyt długie milczenie sprawia, że w człowieku coś się psuje - jak stojąca woda.
— August Strindberg – Sonata Widm
Reposted fromnyaako nyaako viaapatyczna apatyczna
indygo
8711 6c62
Reposted frommckay mckay viasanczo sanczo
indygo
5174 050d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaapatyczna apatyczna
indygo
Reposted fromcatdog2 catdog2 viapedosoup pedosoup
indygo
indygo
9163 4e7a
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl