Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

indygo
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viajakubzulczyk jakubzulczyk

May 03 2017

indygo
1821 2d2a
Reposted frommegustonanista megustonanista viaedhell edhell
indygo
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 07 2017

indygo
6678 34fc 500
Reposted fromministerium ministerium viaikari ikari
indygo
6291 5fe4
Reposted fromtichga tichga viaargasek argasek
indygo
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
indygo
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta via10pln 10pln

March 23 2017

indygo
6472 cb51 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viatytek tytek
indygo
1054 8be7 500
Reposted fromprecelka precelka viaMaddoxx Maddoxx
indygo
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaBalladyna Balladyna
indygo
6920 0d16
na bank anoreksja.
indygo


Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viatwice twice
4447 8934 500
Reposted fromhellaradvsblue hellaradvsblue viapkz451 pkz451
0936 eddc
Reposted fromiamnotawaffle iamnotawaffle viaSoulwood Soulwood
indygo
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.

March 20 2017

indygo
indygo
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaRozaa Rozaa
indygo
7589 7efe
Reposted fromkjuik kjuik viapirania pirania
indygo
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana
indygo
9951 e0b0
Reposted fromkatsiu katsiu viaStenzer Stenzer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl