Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2016

indygo
indygo
3248 c062 500
Reposted fromfungi fungi

August 16 2016

indygo
9578 e97f
There's no time to explain, take these and run. RUN!
Reposted fromblazeypl blazeypl viaznieczulica znieczulica
indygo
...Czasem wydawało jej się takie dziwne- i takie niestosowne - że można z kimś być tak blisko, spać z tą osobą, budzić się przy niej, robić razem przeróżne rzeczy natury osobistej, a potem nagle nie znać nawet jej numeru telefonu, nie wiedzieć, gdzie mieszka i pracuje, co robiła dziś, tydzień temu i w zeszłym roku...''
— Liane Moriarty ''a teraz śpij''
Reposted fromSalute Salute viapuremindx puremindx
indygo
Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.
— Charles Bukowski
indygo
indygo
Reposted fromcolours colours viaAmericanlover Americanlover
indygo
1128 bb07 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakeithpeligro keithpeligro
indygo
8544 cc44
indygo
Kiedy serce i umysł walczą, zawsze cierpi wątroba.
Reposted fromchocoway chocoway viaalliwantisyou alliwantisyou
indygo
4917 2f69
Reposted fromdeadinside deadinside viaMrsNobodyy MrsNobodyy

August 08 2016

indygo
9048 9c9c 500
Reposted frommantis-squilla mantis-squilla viaplugss plugss
indygo
Reposted fromdarthsadic darthsadic viatytek tytek
indygo
4846 942c
Reposted frommistic mistic viaikari ikari
indygo

August 05 2016

indygo
6745 6052 500
Reposted fromaddicted2beauty addicted2beauty viaorelh orelh
indygo
Jedną z najważniejszych radości, jaką daje zakochanie się ze wzajemnością, jest poczucie, że zostało się wybranym przez najbardziej niezwykłą osobę na świecie.
— Gretchen Rubin
Reposted fromechium echium viaBalladyna Balladyna
indygo
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
indygo
5540 c49c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaretaliate retaliate
indygo
8694 9e51
Ultimate Joker cosplay
Reposted fromSeventh Seventh viaTylkoChwila TylkoChwila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl