Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

indygo
Reposted fromFlau Flau viadirtyliar dirtyliar
indygo

Człowieka można ocenić tylko w ekstremalnych sytuacjach. Nie w tych zwyczajnych, bo podczas kupowania bułek w sklepie nawet seryjny morderca może wydawać się spoko ziomkiem.

Ludzi poznaje się kiedy ochlapie ich samochód przed ważnym spotkaniem, kiedy wracają wkurwieni z pracy albo mają 39 stopni gorączki. Ważniejsze od chwil tak słodkich, że rzyga się tęczą są te zaraz po kłótni. Najlepiej możesz ocenić, kto jest twoim przyjacielem po tym, czy odwiedzi cię w szpitalu, a nie po tym czy bawią was te same pranki i lubicie słuchać The Asteroids Galaxy Tour.

A już w ogóle najlepszym testem człowieka jest to czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.

— Volantification
indygo
5911 51f0
Reposted fromGIFer GIFer viaMrrruk Mrrruk
indygo
indygo
indygo
Mała, pamiętaj, potrzebny Ci mężczyzna, który po rozkoszach cielesnych będzie potrafił Ci zapewnić rozrywkę intelektualną. 
— dokładnie
Reposted fromolewka olewka viadreamerlive dreamerlive

September 22 2016

indygo
5594 26db 500
indygo
indygo

Mimo że w tamtym okresie nie czułem się nieszczęśliwy, żyłem zawieszony w próżni i oczekiwaniu.

— bukowski
indygo
Reposted frompjoter pjoter viamegustonanista megustonanista
indygo
9681 cea1 500
Reposted fromsebazet sebazet viamegustonanista megustonanista
indygo
indygo
Reposted fromcarfreitag carfreitag viadrugs drugs

September 21 2016

indygo
7846 21d7 500
Reposted fromreksi0 reksi0 viaachiku achiku
indygo
indygo
2110 a0d3 500
Reposted fromvandalize vandalize viaachiku achiku
indygo
8654 1b42 500
Skąd ja to znam 😂😂😭😂
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viaxrayboy xrayboy
indygo
7761 c309
Reposted fromcalifornia-love california-love viasimons simons
indygo
To on ma Cię uwieść. Ma wiedzieć jak. Ma wiedzieć kiedy. Ma mieć jaja, żeby to zrobić. 
Nie Ty jego. 
On Ciebie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted fromthesmajl thesmajl viaAlwaysMe AlwaysMe
indygo
Jeśli chcesz poznać człowieka, nie słuchaj co mówią o nim inni, posłuchaj co on mówi o nich
— Audrey Hepburn
Reposted fromemeraldgirl emeraldgirl viaAlwaysMe AlwaysMe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl