Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2017

indygo
4596 bded
Reposted fromGIFer GIFer viacrispybones crispybones
indygo
Reposted fromunkraut unkraut viaArier Arier
indygo
Reposted fromFlau Flau viamakros makros
indygo
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromcudoku cudoku viamiieciuu miieciuu
indygo
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć  do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory. 
— Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacamillee camillee
indygo
find someone
Reposted frompapaja papaja viapannalu pannalu

December 20 2016

indygo
5803 a959 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamanticore manticore
indygo
Reposted fromFlau Flau viamegustonanista megustonanista
indygo
Reposted fromredux redux viaBalladyna Balladyna
indygo

Opieram o niego głowę, a on obsypuje pocałunkami moje włosy.

To właśnie jest dom.

Reposted fromchocoway chocoway viaBalladyna Balladyna
indygo
indygo
6985 57c9 500
Reposted fromYuei Yuei viaoski oski

December 19 2016

indygo
4174 1322 500
indygo
8837 89a4 500

December 14 2016

indygo
Zastanawiam się, w którym momencie swojego życia, zrobiłam się taka oschła, prześmiewcza i ironiczna. Jest to z jednej strony mechanizm obronny, ale z drugiej.. czemu przestałam wierzyć w tyle pięknych słów, deklaracji, gestów. Czemu uczucia stały się dla mnie tak trudne do okazywania. Nie chcę taka być.
Reposted fromfeatherr featherr viabe-yourself be-yourself
indygo
Którędy uchodzi z ciebie energia? Namierz te miejsca, a potem uszczelnij.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabe-yourself be-yourself
indygo
9092 b2ce
Reposted fromvaporous vaporous viaperfidia perfidia
indygo
4287 0d6f
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viaAnna-Hexe Anna-Hexe
indygo
indygo
Mała, są mężczyźni, którzy nigdy by nie zdradzili. Są mężczyźni, którzy nigdy nie pozwoliliby ci samej płakać, a zwłaszcza z ich powodu. Są mężczyźni, którzy pokonaliby setki kilometrów tylko po to, żeby cię przytulić. Są mężczyźni, dla których oczywistą przyjemnością byłoby robienie ci mniejszych i większych prezentów. Są mężczyźni, którzy nie potrafiliby ukryć swojej miłości do ciebie przed całym światem. Są mężczyźni, dla których byłabyś ważniejsza, niż ktokolwiek i cokolwiek innego. Są tacy mężczyźni i dobrze o tym wiesz.
To ci mężczyźni, o których opowiadają ci koleżanki. To te miłości, których zazdrościsz bliższym i dalszym znajomym. To te związki, na podstawie których pisze się poradniki.
I jeżeli są tacy mężczyźni, to wszystkim innym zatrzaśnij drzwi przed nosem, a jeżeli mieli już kiedyś do nich klucz, to zmień zamki.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaskylark skylark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl